Gode løsninger i sentrum – Mesnakvartalet
Henning Klouman er arkitekten bak Mesnakvartalet
Henning Klouman er arkitekten bak Mesnakvartalet

Mesnakvartalet –
Gode løsninger i sentrum

Hva skjer med den røde verkstedbygningen? Hvordan skal sjelen til det gamle støperi-fasaden langs elven ivaretas? Hvordan designe et levende kvartal hvor flere hundre mennesker skal leve og jobbe? Arkitekt Henning Klouman i Lund+Slaatto Arkitekter, er mannen som har brukt de to siste årene på å finne løsninger på store og små utfordringer. Til det beste for de som skal leve i Mesnakvartalet.

Spennende og skremmende

Å SKAPE MESNAKVARTALET er en oppgave som er spennende og skremmende på samme tid. En ting er at du skal skape et kvartal for generasjoner som skal trives her, en annen er at den største og strengeste juryen må tilfredsstilles; over 20 000 lillehamringer kommer til å felle dom over arbeidet ditt. Arkitekt Henning Klouman og teamet hans har jobbet i over 2 år med tegning og planlegging av prosjektet som snart er byggeklart. – Vårt utgangspunkt er å ta vare på og videreutvikle slik at vi kan forme bygg som eldes med verdighet. Jeg har etter hvert blitt godt kjent med og glad i Lillehammer. Det er et godt utgangspunkt for å skape noe alle vil bli godt fornøyd med.

Kontrastenes kvartal

KONTRASTER ER ET GODT UTGANGSPUNKT for å skape spektakulære byrom. Her er Mesnakvartalet i særklasse der det ligger i skjæringspunktet mellom by og natur, gamle og nye bygninger, villa- og bybebyggelse. I tillegg hviler tomten i sydvestvendt skråning og topper det hele med Mesnaelva som et unikt, innrammende element. Kontrastene videreføres også i det menneskelige; Mesnakvartalet rommer leiligheter for alle. Spennet i utforming og priser favner bredt. Her vil beboerne inkludere alt fra pensjonister til småbarnsfamilier. Av de 107 leilighetene er det designet over 70 ulike varianter.

Bevare for å bruke

Å BRUKE ET BYGG ER GOD BEVARING, er Kloumans holdning til restaurering av gamle bygninger. Å legge til rette for at de gamle husene kan få nye bruksmuligheter ved transformasjon, sikrer lang levetid og er også viktig sett i miljøperspektiv. Både den røde lange verkstedbygningen og støperiets teglsteinsvegg ut mot elven blir bevart som en historieforteller om det gamle Mesna Industrier. Teglveggen skal plukkes ned stein for stein, sorteres og bygges opp på nytt. Verkstedbygningen totalrenoveres og kommer til å fremstå som et frittstående, helhetlig næringsbygg. Fasaden fylles med vinduer, slik at lokalene blir gjennomlyste og innbydende. Mellom byggene får du trivelige smug og passasjer som trapper ned mot elven og byen.

Mesnakvartalet skal skinne fra alle sider

DET HAR VÆRT VIKTIG FOR OSS at Mesnakvartalet framstår som et definert kvartal fra alle synsvinkler og at det ikke skulle få en bakside. Fasadene skal fremstå med tydelig karakter og høy kvalitet fra alle sider, sier Klouman. Hovedmateriale blir tegl, men med metalldetaljer. Teglsteinen skal ha fargeforløpninger slik at man får en levende fasade med rik karakter i detaljeringen. Mellom bygningene formes et skjermet grønt gårdsrom, til glede for beboere og de av leietagerne i næringsbyggene som vil nyte lunsjen ute på fine sommerdager.

Langsiktig og fleksibelt

SAMMENSETNINGEN AV BEBOERE ER VID, i forhold til hvor folk er i livet, både alders- og familiemessig. Det betyr ikke bare at kvartalet må ha stort spenn i størrelser og priser, det må også tas høyde for at livet til folk forandrer seg mens de bor her. Flere av leilighetene har stor grad av fleksibilitet med tanke på fremtidig ombygging, dersom livet eller praktiske årsaker tilsier ny planløsning. Som prikken over i’en har teamet fått plass til noe som understreker Lillehammer som aktiv vinterby; i a og c bygget finner du et felles smørerom til glede for alle skiglade beboere.